16 lipca 2019

Bezpłatny projekt – edukacja matematyczna

Fundacja Rozwoju Edukacji Matematycznej realizuje bezpłatny projekt z zakresu edukacji matematycznej  http://matzoo.pl/