19 lipca 2019

Projekt „Młodzieżowy Sejmik Województwa Wielkopolskiego”

Marszałek Województwa Wielkopolskiego informuje o rozpoczęciu procedury wyłaniania radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Termin zgłaszania kandydatów na radnych upływa z dniem 15 października 2019 r.  

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są organy uprawnione do reprezentacji organizacji studenckich, rad młodzieżowych oraz organizacji szkolnych.

Zgłoszenie kandydata następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz ze złożeniem w nim obowiązujących podpisów. Prawidłowo wypełnione formularze należy składać w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego lub przesyłać drogą pocztową na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, aleja Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Dokument zgłoszeniowy w postaci formularza winien być złożony w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „Młodzieżowy Sejmik”.

Więcej informacji: Magda Skrzypczak, tel. 61 626 77 43, e-mail: magda.skrzypczak@umww.pl

Formularz zgłoszeniowy – pobierz
Regulamin Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – pobierz

Więcej informacji na stronie internetowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Załączniki

Pismo przewodnie
Data: 2019-07-19, rozmiar: 263 KB