8 sierpnia 2019

Dzień Krajobrazu – 20 października 2019 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek
województwa wielkopolskiego

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie zwraca się z prośbą o przekazanie informacji na temat planowanych wydarzeń z okazji obchodów Dnia Krajobrazu, w szczególności organizacji spacerów krajobrazowych poprzez formularz udostępniony na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Szczegółowe informacje na temat Dnia Krajobrazu znajdują się na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.