9 października 2019

Konkurs historyczny Patria Nostra

Fundacja Patria Nostra ogłasza V edycję Konkursu Historycznego.
Konkurs adresowany jest do uczniów w wieku 12-19 lat. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu krótkich filmów i animacji związanych z historią Polski. Głównym celem konkursu Patria Nostra jest budowanie wśród polskiej młodzieży nowoczesnego patriotyzmu i popularyzacja wiedzy historycznej przy pomocy nowoczesnych środków przekazu.

Nagrody w konkursie Patria Nostra otrzymują wszyscy jego uczestnicy.

Edycja wielkopolska konkursu Patria Nostra adresowana jest do uczniów z Wielkopolski oraz do młodzieży polskiej i polonijnej. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o historii Polski, krzewienie patriotyzmu, etyki chrześcijańskiej, budowa poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu krótkiego filmu lub animacji dotyczącej ważnego wydarzenia z historii Polski. Gala finałowa konkursu odbędzie się w Poznaniu w kwietniu 2020 r. Zwycięskie drużyny z Wielkopolski pojadą na wycieczkę edukacyjną do Brukseli. Autorzy najlepszych prac konkursowych z grupy młodzieży polonijnej przyjadą do Poznania na Galę Finałową oraz wycieczkę edukacyjną.

Konkurs Patria Nostra objęty jest patronatem:

  • Ministra Edukacji Narodowej
  • Ministra Spraw Zagranicznych
  • Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
  • oraz innych osób i instytucji

Więcej o konkursie na stronie internetowej http://konkurs-patrianostra.pl