30 października 2019

Ogólnopolski Konkurs dla szkół Podstawowych „Do Hymnu”

Do Hymnu to ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych na wspólne, jednogłosowe wykonanie hymnu państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych przez co najmniej połowę uczniów danej szkoły. W tym roku obok siedmiu pieśni hymnicznych, tj. Bogurodzicy, Gaude Mater Polonia, Roty, Marsz Polonia, Boże, coś Polskę, Święta miłości kochanej Ojczyzny, Żeby Polska była Polską, do wyboru jest również pieśń Marsz Pierwszej Brygady, która została dodana ze względu na przypadającą w 2020 roku 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej.

Konkurs Do Hymnu jest ważnym projektem w zakresie edukacji patriotycznej. Nie tylko ze względu na popularyzatorski charakter i bardzo liczny udział uczniów, ale też dlatego, że efektywnie integruje młodych ludzi, buduje wspólnotę, wyzwala poczucie dumy narodowej, a także zachęca do dbałości o narodowe dziedzictwo i do zainteresowania historią Polski.

Nabór: 15 października – 8 listopada 2019 r.
Wyniki naboru: do 15 listopada 2019 r.
Przesłuchania konkursowe: 17 lutego – 10 kwietnia 2020 r.
Ogłoszenie wyników: do 30 kwietnia 2020 r.

Ważnym, nowym elementem najbliższej edycji Konkursu będą warsztaty edukacyjne dla nauczycieli, którzy przygotowują prezentacje w zakwalifikowanych szkołach. Warsztaty odbędą się w Łodzi w dn. 14 – 15 grudnia 2019 r. Udział w nich jest bezpłatny i nieobowiązkowy. Zgłoszenia można dokonać wraz ze zgłoszeniem szkoły do udziału w Konkursie.

W poprzednich dwóch odsłonach konkursu wzięło udział niemal 110 tysięcy dzieci i młodzieży z 540 szkół.

Konkurs Do Hymnu Narodowego Centrum Kultury sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Narodowego Centrum Kultury