10 stycznia 2020

Projekt „Dar na stulecie”

Organizatorzy projektu „Dar na Stulecie” zapraszają do przyłączenia się do inicjatywy będącej formą uczczenia 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły.

W ramach projektu powstanie katalog inicjatyw charytatywnych, naukowych, artystycznych, edukacyjnych i wychowawczych, które będą żywym pomnikiem wzniesionym ku czci Papieża Polaka. Zgłoszone przedsięwzięcia zostaną zebrane i spisane w jednej księdze, która będzie złożona w sanktuarium św. Jana Pawła II.

Inicjatywy można zgłaszać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: https://darna100.pl/dolacz-do-projektu/.

Organizatorami projektu są organizacje promujące dorobek i dziedzictwo św. Jana Pawła II.

Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Załączniki

Jak zgłosić szkołę
Data: 2020-01-10, rozmiar: 2 MB
Folder
Data: 2020-01-10, rozmiar: 3 MB