1 kwietnia 2020

Konkurs Kształcenia Słuchu pt. „Ptaków śpiew”

Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym również artystycznych województwa wielkopolskiego do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Kształcenia Słuchu pt. „Ptaków śpiew” 2020 Rozpoznawanie śpiewu i odgłosów ptaków polskich.

Konkurs jest przeprowadzany metodą zdalną z zastosowaniem platformy moodle w formie wielostopniowego testu odsłuchowego.

Baza nagrań konkursowych zawiera nagrania śpiewu/odgłosów w formacie mp3, różnych ptaków polskich, których nazwy wymienione w załączniku nr 1 do Regulaminu. Dostęp do bazy nie wymaga zakładania konta.

Baza nagrań śpiewów ptaków dostępna jest pod adresem: https://wko.moodle.org.pl/
Zgłoszenia ucznia do konkursu dokonuje dyrektor szkoły za pomocą formularza on-line dostępnego pod adresem http://wre.ko.poznan.pl/ptaki/

Zapraszamy do udziału!
Otwórz uszy i wyobraźnię na otaczający cię świat przyrody!

Załączniki