13 lipca 2020

Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza – Herbarium Pomeranicum

Akademia Pomorska w Słupsku wraz z Uniwersytetem Gdańskim oraz Uniwersytetem Szczecińskim realizuje projekt Herbarium Pomeranicum – „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza – Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie
i udostępnienie cyfrowe”.

W wyniku realizacji projektu 468 000 alegatów, pochodzących ze zbiorów uczelnianych herbariów zostanie zdigitalizowanych i upublicznionych w Internecie.

Wzorując się na największych zielnikach świata jesteśmy przekonani, iż z zeskanowanych zbiorów będzie korzystać szerokie grono odbiorców: naukowcy, studenci, uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, administracja samorządowa oraz państwowa, a także służby, których zadaniem jest dbałość o środowisko.

Z zasobów zdigitalizowanych herbariów na całym świecie korzystają różnego typu instytucje i firmy przy wykonywaniu ekspertyz oddziaływania na środowisko różnorakich inwestycji, np. w formie wykorzystywania materiałów zielnikowych jako materiałów porównawczych, pomoc w identyfikowaniu gatunków i innych.

Zachęcamy i zapraszamy do odwiedzenia strony projektu oraz na FB, gdzie na bieżąco będziecie mieli Państwo możliwość zapoznania się z postępem prac w zakresie możliwości udostępnienia zdigitalizowanych zbiorów.