20 grudnia 2021

Przedłużenie terminu zgłoszeń – Konkurs Historyczny „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”

„Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” to konkurs historyczny organizowany przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem konkursu jest rozwijanie wiedzy historycznej o stosunkach polsko-węgierskich i promowanie postaci zasłużonych dla Polski i Węgier. Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki.

Założenia konkursu

Zakres tematyczny konkursu obejmuje stosunki polsko-węgierskie w okresie od XIV wieku do drugiej połowy XV wieku (lata 1320-1444). W przedsięwzięciu mogą uczestniczyć uczniowie publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych.

Zgłoszenia można przesyłać na adres e-mail: konkurshistoriaprzyjazni@wko.com.pl do 4 lutego 2022 r.

Organizatorami konkursu są Fundacja Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki.

Organizacja konkursu

Konkurs podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy z nich, szkolny, odbędzie się 15 marca 2022 r. Etap drugi, wojewódzki, został zaplanowany na 6 kwietnia 2022 r. W obydwu etapach uczestnicy rozwiązują test pisemny składający się z 18 pytań zamkniętych (jednokrotnego wyboru) i 2 pytań otwartych (krótka wypowiedź). Warunkiem udziału w etapie wojewódzkim jest uzyskanie 85 proc. punktów możliwych do zdobycia w etapie szkolnym. Wykaz literatury potrzebnej do przygotowania się do konkursu został zamieszczony w regulaminie.

Cele konkursu

Głównym założeniem konkursu jest rozwijanie i pielęgnowanie wspólnego dziedzictwa historii stosunków polsko-węgierskich, w szczególności:

  • podkreślenie i uhonorowanie przyjaźni pomiędzy Polską a Węgrami,
  • rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów szkół ponadpodstawowych,
  • zachęcenie do poznawania historii stosunków polsko-węgierskich,
  • uczczenie pamięci o osobach wybitnych i zasłużonych dla Polski i Węgier,
  • rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji pochodzących z różnych źródeł i właściwego ich wykorzystania.

 

Dodatkowych informacji o Konkursie udzielają:

Julia Kuchcińska, Instytut Studiów Wschodnich, adres e-mail: kuchcinska@isw.org.pl
Aneta Kalamarska, Instytut Współpracy Polsko Węgierskiej im. Wacława Felczaka, adres e-mail: akalamarska@kurier.plus
Monika Żur, Kuratorium Oświaty w Lublinie, adres e-mail: zur@kuratorium.lublin.pl

Informacje dotyczące zakresu tematycznego, terminów oraz sposobu zgłoszeń można znaleźć w regulaminie oraz na stronie internetowej Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka w Warszawie, który ufundował atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe dla laureatów Konkursu oraz ich opiekunów (nauczycieli).

Źródło: MEiN

Załączniki

Regulamin Konkursu Historycznego Polska-Węgry
Data: 2022-01-19, rozmiar: 88 KB