11 stycznia 2022

Europejski Konkurs Statystyczny

W roku szkolnym 2021/2022 Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Eurostatem organizuje V edycję Europejskiego Konkursu Statystycznego. Jest to szansa dla uczniów na międzynarodowy sukces.

Celem Konkursu jest zaciekawienie uczniów statystyką jako nauką, a także statystyką publiczną oraz zachęcanie nauczycieli do wykorzystywania oficjalnych statystyk podczas zajęć z młodzieżą. Dzięki udziałowi w konkursie młodzież rozwija myślenie przyczynowo – skutkowe oraz umiejętność weryfikowania prawdziwych i
nieprawdziwych informacji.

Konkurs składa się z części krajowej i europejskiej i jest skierowany do zespołów uczniów w 2 kategoriach:

  • uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Część krajowa:

  • Etap pierwszy – uczestnicy rozwiązują testy online
  • Etap drugi – uczestnicy tworzą prezentację na podstawie analizy wskazanego zbioru danych.

Część europejska:

Część polega na przygotowaniu ok. 2 minutowego filmu na wskazany temat. Film powinien być przygotowany w języku angielskim lub posiadać angielskie napisy.

Na uczestników i opiekunów zwycięskich drużyn czekają cenne i atrakcyjne nagrody w postaci bonów podarunkowych!

Rejestracja do 31 stycznia 2022 r. Niezbędne informacje na temat Konkursu wraz z regulaminem znajdują się stronie internetowej