30 września 2021

Wojewódzki Konkurs Budowy i Pilotażu Latawców 2021 – zgłoszenia do 15 października 2021

Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego, w tym również artystycznych do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Budowy i Pilotażu Latawców 2021.

Konkurs jest przeprowadzany w formie zdalnej z zastosowaniem platformy moodle i obejmuje trzy elementy. Zadaniem uczestnika jest:

A. Zaplanowanie, naszkicowanie, wykonanie rysunku konstrukcyjnego i samodzielne wykonanie latawca w jednej z czterech kategorii modeli z opisem etapów tworzenia:

  1. latawce kieszonkowe,
  2. latawce płaskie,
  3. latawce skrzynkowe,
  4. latawce specjalne i niezwykłe.

B. Wybranie odpowiednich warunków meteorologicznych, wykonanie startu, samodzielne pilotowanie latawca i sprowadzenie go na ziemię w sposób kontrolowany.
C. Rozwiązanie testu na platformie konkursowej (30 pytań zamkniętych).

Treści wspomagające uczestników w przygotowaniu się do konkursu zawarte są w załączniku nr 1 do regulaminu.

Zgłoszenia ucznia do konkursu dokonuje dyrektor szkoły za pomocą formularza on-line dostępnego pod adresem http://wre.ko.poznan.pl/latawce/ do 15 października 2021 r.

Zapraszamy do udziału i zachęcamy do obejrzenia filmiku!

Stwórz latawca i wypuść go na wolność! Niech wzniesie się wysoko i poszybuje jak ptak!

Załączniki