Kategoria: Organizacja roku szkolnego

10 maja 2017

Poinformowanie uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o miejscu realizacji obowiązku szkolnego od 1 września 2017

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowych
województwa wielkopolskiego

Zwracamy uwagę na przepis art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), zgodnie z którym dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół.

W związku z dostosowaniem sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, uprzejmie prosimy o poinformowanie uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o miejscu realizacji obowiązku szkolnego od 1 września 2017 r., tak aby każdy uczeń i jego rodzic jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego wiedział, w której szkole podstawowej będzie realizował obowiązek szkolny w roku szkolnym 2017/2018.

W szczególności dotyczy to przypadków określonych w art. 205 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzący daną szkołę podstawową może wskazać uczniom niektórych oddziałów odpowiednio klasy III lub VI miejsce realizacji obowiązku szkolnego w publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez tę jednostkę.

 

Załączniki