Kategoria: Programy stypendialne

15 lutego 2019

Projekt dofinansowywania posiłków w szkołach „Dobry jak chleb”

Ruszyła kolejna edycja projektu o dofinansowanie posiłków przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś” dla szkół podstawowych. Celem projektu jest obejmowanie dożywianiem dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki. Wnioski należy przesyłać na adres biura Fundacji (81-383 Gdynia, ul. I Armii Wojska Polskiego 28) do dnia 27.02.2019 roku (decyduje data wpłynięcia wniosku do Fundacji).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom „Maciuś”.

22 lutego 2017

Programy stypendialne dla młodzieży