Kategoria: Programy stypendialne

10 sierpnia 2021

Konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów romskich

Informacje dotyczące konkursu stypendialnego i formularz zgłoszeniowy oraz spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne będą wkrótce na stronie internetowej Związku Romów Polskich www.romowie.com w zakładce STYPENDIA.

Chętni do wzięcia udziału w konkursie proszeni są o dokładne zapoznanie się z regulaminem, który wkrótce będzie dostępny na stronie ZRP oraz o nadsyłanie kompletnych wniosków na adres Związku Romów Polskich w Szczecinku.

Stypendia zostały ufundowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.