15 lutego 2018

Stypendium Marzenie o Nauce

Ruszyła kolejna edycja programu stypendialnego “Marzenie o Nauce” realizowanego przez Edukacyjną Fundację im. prof. Romana Czerneckiego EFC.

W rekrutacji mogą wziąć udział uczniowie klas III gimnazjów, którzy zamieszkują w miejscowości do 30 tys. mieszkańców. Stypendia przyznawane są kandydatom, którzy osiągnęli semestralną średnią ocen na poziomie nie niższym niż 4,5 lub są laureatami i/lub finalistami konkursów i olimpiad przedmiotowych), a dochód w ich rodzinie nie przekracza 900 zł netto na osobę.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić do 31 marca 2018 r.

Więcej informacji na stronie internetowej.