4 października 2021

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich

Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ogłasza Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich w 2021 r. Konkurs jest realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Celem jest udzielenie wsparcia dzieciom i młodzieży z całego kraju, które do tej pory nie miały możliwości skorzystać z fachowej oceny oraz wesprzeć dzieci, które wielokrotnie biorą udział w konkursie i ich rozwój jest widoczny.

Uczniowie którzy wezmą udział w konkursie mogą starać się o:

 • stypendia – zostaną przyznane uczniom, rokującym nadzieję na przyszłość, ponieważ np. są uczniami szkół muzycznych, baletowych, plastycznych, sportowych lub należą do klubów sportowych, tanecznych i plastycznych;
 • nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – otrzymają uczniowie za całoroczną pracę zarówno ci, którzy kwalifikują się do stypendium i uczniowie, którzy swoje umiejętności rozwijają amatorsko jednak mają one znaczenie dla zachowania swojej odrębności etnicznej i w ocenie komisji zasługują na wsparcie.

W konkursie będą mogli wziąć udział uczniowie pochodzenia romskiego z całego kraju, którzy są obywatelami polskimi, zameldowanymi w Polsce.

 1. są uczniami szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych
 2. do dnia 1 stycznia 2021 r. osiągnęli wiek 10 lat lub do dnia 1 lipca 2021 r. nie ukończyli 18 roku życia
 3. realizują swoje zainteresowania przynajmniej w jednej z wymienionych dziedzin:
  – nauki ścisłe
  – nauki humanistyczne
  – sztuki plastyczne
  – muzyka instrumentalna
  – śpiew (różne formy muzyki)
  – taniec (różne formy tańca
  – sport

Załączniki

Regulamin konkursu
Data: 2021-10-04, rozmiar: 32 KB
Karta zgłoszeniowa
Data: 2021-10-04, rozmiar: 20 KB