12 października 2021

Program edukacyjny Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie zaprasza szkoły z województwa wielkopolskiego do realizacji w roku szkolnym 2021/2022 programu edukacyjnego Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, adresowanego do uczniów  liceów i techników, w ramach którego uczniowie zakładają w szkole realnie działającą firmę.

Celem programu jest przygotowanie uczniów do funkcjonowania na rynku pracy, w tym prowadzenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej.

Program realizowany jest pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Realizacja programu nie nakłada na szkołę i ucznia żadnych obciążeń finansowych, komplet materiałów i dostęp do platformy internetowej jest przekazywany nauczycielom i uczniom w pełni nieodpłatnie.

Szczegółowe informacje o programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo na platformy internetowej programu: www.miniprzedsiebiorstwo.junior.org.pl