Kategoria: Rekrutacja

20 lipca 2018

Wolne miejsca w trzyletnich liceach ogólnokształcących, czteroletnich technikach i branżowych szkołach I stopnia

Rodzice Absolwenci gimnazjów województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty udostępnia informacje o wolnych miejscach w trzyletnich liceach ogólnokształcących, czteroletnich technikach i branżowych szkołach I stopnia na terenie województwa wielkopolskiego według stanu na dzień 27 lipca 2018 r. Wykaz wolnych miejsc sporządzony został na podstawie danych przekazanych do Kuratorium Oświaty w Poznaniu przez dyrektorów ww. szkół. Informacja o […]

19 czerwca 2018

Punkty rekrutacyjne za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem kandydatów będących absolwentami szkół artystycznych

W związku z pytaniami kierowanymi do Kuratorium Oświaty w Poznaniu dotyczącymi zasad naliczania punktów rekrutacyjnych za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem kandydatom będącym absolwentami szkół artystycznych z przedmiotami ogólnokształcącymi, informuję, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej (pismo z 12.09.2017 r., znak: DKO-WOK.4030.196.2017.JG) obowiązujące regulacje zapewniają ww. grupie uczniów takie same prawa w tej kwestii, jak […]

30 maja 2018

Rekrutacja do Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Po kilkunastoletniej przerwie we wrześniu 2018 roku swoje podwoje otworzy na nowo, renomowane Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. Wiele lat oczekiwania, trudu oraz zaangażowania ludzi sektora żeglugi śródlądowej zaowocowało w 2016 roku rozpoczęciem procedury utworzenia Technikum w stolicy Dolnego Śląska przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Tym samym rozpoczął się nowy etap w historii […]

11 kwietnia 2018

Aneks nr 1 do Wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym – rok szkolny 2018/2019

W punkcie III. Konkursy wiedzy i artystyczne, dodaje się pozycję 34: Lp. Nazwa konkursu Organizator Zasięg działania 34. Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen?” Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego ogólnopolski

31 stycznia 2018

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych.   Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów: do klas pierwszych publicznych liceów ogólnokształcących i techników dla absolwentów gimnazjum określa załącznik nr 1, do klas pierwszych publicznych branżowych szkół […]