Kategoria: Rekrutacja

11 kwietnia 2018

Aneks nr 1 do Wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym – rok szkolny 2018/2019

W punkcie III. Konkursy wiedzy i artystyczne, dodaje się pozycję 34: Lp. Nazwa konkursu Organizator Zasięg działania 34. Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen?” Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego ogólnopolski

31 stycznia 2018

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych.   Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów: do klas pierwszych publicznych liceów ogólnokształcących i techników dla absolwentów gimnazjum określa załącznik nr 1, do klas pierwszych publicznych branżowych szkół […]