9 marca 2017

Aneks do Wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym – rok szkolny 2017/2018

W punkcie III. Konkursy wiedzy i artystyczne, dodaje się pozycję 26:

Nazwa konkursu: Wojewódzki Konkurs “Niepokorna, niezłomna, wyklęta – Inka oczami dzisiejszych uczniów”
Organizator: Poseł na Sejm RP Witold Czarnecki, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Zofia Itman, Urząd Miasta Konina, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Koniński Dom Kultury
Zasięg działania: wojewódzki

 

W punkcie III. Konkursy wiedzy i artystyczne, dodaje się pozycję 25:

Nazwa konkursu: Ogólnopolski Konkurs „Bóg, Honor i Ojczyzna – wartości polskiego ziemiaństwa”
Organizator: Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Krakowie, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu oraz Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział w Krakowie
Zasięg działania: krajowy

Załączniki