14 kwietnia 2017

Harmonogram rekrutacji do liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół policealnych i dla dorosłych – rok szkolny 2017/2018

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Odpowiednio,   terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów:

  • do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych określa załącznik nr 1,
  • do klas pierwszych publicznych branżowych szkół I stopnia określają załączniki nr 2 i 3,
  • na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych określają załączniki nr 4 i 5,
  • do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych określają załączniki nr 6 i 7,
  • na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych określają załączniki nr 8 i 9.

Załączniki