20 lipca 2018

Wolne miejsca w trzyletnich liceach ogólnokształcących, czteroletnich technikach i branżowych szkołach I stopnia

Rodzice
Absolwenci gimnazjów
województwa wielkopolskiego

Wielkopolski Kurator Oświaty udostępnia informacje o wolnych miejscach w trzyletnich liceach ogólnokształcących, czteroletnich technikach i branżowych szkołach I stopnia na terenie województwa wielkopolskiego według stanu na dzień 27 lipca 2018 r.

Wykaz wolnych miejsc sporządzony został na podstawie danych przekazanych do Kuratorium Oświaty w Poznaniu przez dyrektorów ww. szkół.

Informacja o wolnych miejscach w szkołach – rok szkolny 2018/2019.

Informacji udziela starszy wizytator Joanna Borowicz, tel. 780 386 029.