Kategoria: Punkty informacyjno-konsultacyjne

30 stycznia 2020

Punkty informacyjno-konsultacyjne

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021:

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Pl. Wolności 18, III piętro, 61-739 Poznań
Wydział do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół
Joanna Borowicz – starszy wizytator
tel. 780 386 029

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań
Wydział Nadzoru Pedagogicznego
Barbara Zatorska – starszy wizytator
tel. 780 386 050

Wydział Rozwoju Edukacji
wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
Jarosław Biegała – starszy wizytator
tel. 780 386 021
Karolina Adamska – straszy wizytator
tel. 780 386 020
Rafał Renz – wizytator
tel. 780 386 057

Delegatura w Kaliszu
ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz
Marta Janiak – wizytator
tel. 608 042 594

Delegatura w Koninie
ul. Św. Maksymiliana Kolbe 3, 62-510 Konin
Karol Świderski – starszy wizytator
tel. 780 386 111

Delegatura w Lesznie
Pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno
Agnieszka Rzepka – starszy wizytator
tel. 780 386 098

Delegatura w Pile
ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła
Lidia Jadwiga Popielarz-Kozłowska – wizytator
tel. 780 386 087

e-mail: reformaedukacji@ko.poznan.pl