Kategoria: Rekrutacja – rok szkolny 2020/2021

25 lutego 2020

Przekazanie informacji o publicznych liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia – rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Państwo
Dyrektorzy
publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia
województwa wielkopolskiego

Dotyczy: przekazania informacji o liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia w związku z rekrutacją na rok szkolny 2020/2021

Działając na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737) zwracam się z prośbą o przekazanie do Kuratorium Oświaty w Poznaniu informacji dotyczących oddziałów w Państwa szkole, zgodnie z planowanym naborem na rok szkolny 2020/2021.

Dane dotyczące szkoły należy przekazać on-line za pomocą Platformy Rekrutacja dostępnej pod adresem: http://formularze.ko.poznan.pl/www2/rekrutacja_2020_2021/logowanie w terminie od 25 do 28 lutego 2020 r. do godz. 12.00.

Przekazane przez Państwa Dyrektorów informacje zostaną udostępnione na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu w formie Informatora rekrutacyjnego zawierającego dane o liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia województwa wielkopolskiego, do których prowadzony będzie nabór na rok szkolny 2020/2021.

Proszę, aby w ww. formularzu znalazły się tylko te dane dotyczące oddziałów w Państwa szkole, które są uzgodnione z organami prowadzącymi.

Informacji w przedmiotowej sprawie udzielają:

  • w zakresie zagadnień merytorycznych: starszy wizytator Joanna Borowicz, tel. 780 386 029,
  • w zakresie technicznym: starszy informatyk Agnieszka Sobocka, tel. 780 386 023.

Pytania można także kierować na adres b.nowak@ko.poznan.pl

 

Załączniki

Pismo przewodnie
Data: 2020-02-25, rozmiar: 22 KB
30 stycznia 2020

Harmonogram rekrutacji do liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych I stopnia, klas wstępnych, szkół branżowych II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych – rok szkolny 2020/2021

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa wielkopolskiego, na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy składania dokumentów:

do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.

  • liceum ogólnokształcącego,
  • technikum,
  • branżowej szkoły I stopnia, w tym do branżowej szkoły I stopnia, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 1 lutego 2021 r.

klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych
przedstawia załącznik nr 1,

 

na semestr pierwszy:

  • klasy pierwszej publicznej branżowej szkoły II stopnia, w tym do branżowej szkoły II stopnia, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 1 lutego 2021 r.
  • klasy pierwszej publicznej szkoły policealnej, w tym do szkoły policealnej, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 1 lutego 2021 r.

przedstawia załącznik nr 2,

 

do klas pierwszych:

  • publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych, w tym do szkoły podstawowej dla dorosłych, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 1 lutego 2021 r.,
  • publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, w tym do liceum ogólnokształcącego, w którym zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 1 lutego 2021 r.

przedstawia załącznik nr 3.

Załączniki