11 kwietnia 2018

Aneks nr 1 do Wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym – rok szkolny 2018/2019

W punkcie III. Konkursy wiedzy i artystyczne, dodaje się pozycję 34:

Lp. Nazwa konkursu Organizator Zasięg działania
34. Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen?” Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego ogólnopolski