22 lutego 2021

Przekazanie informacji o publicznych liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia w związku z rekrutacją na rok szkolny 2021/2022

Państwo
Dyrektorzy
publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia
województwa wielkopolskiego

 

Dotyczy: przekazania informacji o liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia w związku z rekrutacją na rok szkolny 2021/2022

 

Działając na podstawie § 11 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737) zwracam się z prośbą o przekazanie do Kuratorium Oświaty w Poznaniu informacji dotyczących oddziałów w Państwa szkole, zgodnie z planowanym naborem na rok szkolny 2021/2022.

Dane dotyczące szkoły należy przekazać on-line za pomocą Platformy Rekrutacja dostępnej pod adresem: http://formularze.ko.poznan.pl/www2/rekrutacja_2021_2022/logowanie/

w terminie od 23 do 26 lutego 2021 r. do godz. 15.00.

Przekazane przez Państwa Dyrektorów informacje zostaną udostępnione na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu w formie Informatora rekrutacyjnego zawierającego dane o liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia województwa wielkopolskiego, do których prowadzony będzie nabór na rok szkolny 2021/2022.

Proszę, aby w ww. formularzu znalazły się tylko te dane dotyczące oddziałów w Państwa szkole, które są uzgodnione z organami prowadzącymi.

 

Informacji w przedmiotowej sprawie udziela starszy wizytator Joanna Borowicz, tel. 780 386 029.

Pytania dotyczące spraw technicznych można kierować na adres b.nowak@ko.poznan.pl

 

Wielkopolski Kurator Oświaty

/-/ Robert Kazimierz Gaweł