11 września 2018

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi – rok szkolny 2019/2020

Do kogo należy obowiązek zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc w szkole ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej?

Zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc to zadanie samorządu, który jest odpowiedzialny za ustalenie sieci szkół na danym terenie. Odbywa się ono po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.

Czy absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum będą rywalizowali ze sobą w postępowaniu rekrutacyjnym o te same miejsca?

Postępowanie rekrutacyjne do liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych na rok szkolny 2019/2020 zostanie przeprowadzone odrębnie dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i gimnazjum. Oznacza to, że uczniowie, którzy ukończą VIII klasę szkoły podstawowej i III klasę gimnazjum nie będą rywalizowali o te same miejsca. Będą ubiegać się o miejsca przewidziane tylko dla absolwenta konkretnej szkoły.

Czy szkoły przygotowują się już do przyjęcia uczniów po szkole podstawowej i gimnazjum?

Tak. Z danych przekazanych przez kuratoria oświaty wynika, że w rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 szkoły ponadgimnazjalne (w szczególności te najpopularniejsze) przyjęły zbliżoną liczbę uczniów jak w latach 2014/2015–2016/2017. Te same szkoły na rok szkolny 2019/2020 planują przygotować porównywalną liczbę miejsc zarówno dla absolwentów gimnazjów, jak i ośmioletniej szkoły podstawowej. Oznacza to, że przygotowują się do przyjęcia łącznie większej liczby kandydatów.

Ilu uczniów wybiera obecnie naukę w liceum, technikum lub branżowej szkole?

1 września 2017 roku naukę w pierwszej klasie liceum ogólnokształcącego rozpoczęło 45% uczniów, a w technikum i branżowej szkole I stopnia 55% uczniów.

Czy są już znane zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/2020?

Tak, ponieważ kryteria rekrutacyjne do szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych zostały określone w odrębnych przepisach ustawowych.

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą obowiązywały następujące kryteria:

  • oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum) z języka polskiego i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum z wyróżnieniem,
  • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
    lub gimnazjum,
  • wyniki egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego.

Czy są już pierwsze szacunki dotyczące liczby osób ubiegających się o przyjęcie do liceów ogólnokształcących na rok szkolny 2019/2020?

W roku szkolnym 2004/2005 liczba uczniów w liceach ogólnokształcących dla dzieci
i młodzieży wynosiła 746 tys. W roku szkolnym 2017/2018 było to 474 tys. (mniej o 272 tys., tj. o 36%). Jeżeli odsetek uczniów wybierających liceum ogólnokształcące nie ulegnie zmianie w stosunku do obecnego, liczba uczniów w liceach w roku szkolnym 2018/2019 może wynieść 476 tys.

Szacujemy, że roku szkolnym 2019/2020 liczba uczniów wzrośnie do 641 tys., przekraczając nieznacznie poziom z 2010 r., tj. 632 tys. (jeżeli odsetek uczniów wybierających liceum ogólnokształcące nie ulegnie zmianie w stosunku do obecnego).

Czy szkoły zapewnią odpowiednią liczbę miejsc absolwentom szkoły podstawowej i gimnazjum?

Tak, szkoły publiczne zapewnią miejsce wszystkim uczniom, którzy w czerwcu 2019 r. ukończą szkołę podstawową i gimnazjum.

Więcej informacji: www.men.gov.pl/pl/rekrutacja/

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Załączniki