Kategoria: Uwierzytelnianie dokumentów

14 lipca 2017

Uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

Podstawa prawna:

  • § 26 ust. 1, 3, 4, 5, 6 oraz § 27 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 170)
  • Część II (Wydanie zaświadczenia) pkt 5 (Legalizacja dokumentu) załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1827)

Wymagane dokumenty:

  • wniosek
  • dokument podlegający uwierzytelnieniu przeznaczony do obrotu prawnego z zagranicą
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty za uwierzytelnienie
  • upoważnienie, w przypadku działania przez pełnomocnika

Za uwierzytelninie pobiera się opłatę w wysokości 26 zł. Opłatę należy uiścić dokonując wpłaty na konto bankowe:

  • przelew dokonany w Polsce: NBP Oddział Okręgowy w Poznaniu 42 1010 1469 0008 5322 3100 0000
  • przelew dokonany z zagranicy: PL 42 1010 1469 0008 5322 3100 0000 NBP LP LPW

Miejsce złożenia dokumentów:
Dokumenty można złożyć osobiście w kancelarii Kuratorium Oświaty w Poznaniu lub przesłać na adres:
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93
61-716 Poznań

Zadanie jest realizowane przez Wydział do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół. Ewentualne pytania w sprawie uwierzytelnienia dokumentów można kierować drogą elektroniczną na adres kancelaria@ko.poznan.pl lub telefonicznie 61 8541 936.

Załączniki

Wzór wniosku
Data: 2017-07-14, rozmiar: 41 KB
Wzór upoważnienia
Data: 2017-07-14, rozmiar: 37 KB