Kategoria: Rok dla Niepodległej

18 czerwca 2018

Konkurs na 100. Rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego

W tym roku 27 grudnia 2018 roku obchodzimy 100. Rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Powstanie Wielkopolskie, bohaterski czy niepodległościowy Wielkopolan, to wydarzenie, które w sposób szczególny zapisało się w historii Polski, przyczyniając się do odrodzenia państwa polskiego po123 latach niewoli. Zwycięski zryw niepodległościowy, Powstanie Wielkopolskie zapisało się w dziejach jako ważny sukces, który zadecydował o kształcie odrodzonej Rzeczypospolitej.
Należy podkreślić, jak istotne dla losów powstania było poświęcenie ludzi, którzy spontanicznie przyłączali się do walki zbrojnej. Przygotowując się do przyszłorocznej 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego  wyrażamy głęboki szacunek dla ich patriotyzmu, poświęcenia i żołnierskiej odwagi. Będzie to wyjątkowa chwila, do której przygotowujemy się z wielką starannością i zaangażowaniem, tak aby data 27 grudnia 1918 roku została godnie upamiętniona.

Zapraszamy już dziś do wzięcia udziału w Konkursie „Epizody z Powstania Wielkopolskiego w komiksie i plakacie” pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019.

Organizatorem konkursu „Epizody z Powstania Wielkopolskiego w komiksie i plakacie” jest Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Współorganizatorem jest Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu. Partnerem konkursu są: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości oraz Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu.

Przedsięwzięcia towarzyszące konkursowi: warsztaty dla uczniów i nauczycieli.

Celem konkursu jest:

  1. Przywrócenie pamięci o roli i znaczeniu Powstania Wielkopolskiego; Poznawanie i dokumentowanie często trudnej i dramatycznej historii.
  2. Poznanie i utrwalanie wartości patriotycznych narodu polskiego z jako wartości aktualnych i pożądanych dla współczesnego społeczeństwa.
  3. Poznawanie i dokumentowanie przebiegu Powstania Wielkopolskiego oraz osób zaangażowanych w walkę o niepodległość państwa polskiego.
  4. Kształtowanie umiejętności poszukiwania i analizowania oraz krytycznego podejścia do zgromadzonych informacji zawartych w różnych źródłach.
  5. Rozwijanie pasji badawczej, artystycznej uczniów.
  6. Odkrywanie epizodów związanych z Powstaniem Wielkopolskim oraz przeniesienie ich na formę plakatu lub komiksu.

Szczegółowy harmonogram konkursu zamieszczony został w regulaminie.

Poniżej najważniejsze daty:

  • 18 czerwca 2018 r. – zamieszczenie informacji o konkursie na stronach internetowych Organizatorów, Patronów i Partnerów
  • do 13 lipca  2018 r. – zgłaszanie udziału w konkursie i udział w warsztatach tworzenia komiksu czy plakatu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie Kuratorium Oświaty
  • wrzesień –  połowa października 2018 r. – Warsztaty z tworzenia komiksu czy plakatu w Muzeum Powstania Wielkopolskiego (ODWACH) i MDK nr 3

 

Szczegółowych informacji udziela:
Katarzyna Książkowska, koordynator projektu
e-mail: katarzyna.ksiazkowska@ipn.gov.pl
tel.: 61 835 69 64

Zapraszamy serdecznie!

Załączniki

Formularz zgłoszeniowy
Data: 2018-06-19, rozmiar: 15 KB
Regulamin konkursu
Data: 2018-06-18, rozmiar: 542 KB
6 czerwca 2018

Konkurs NBP “My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy”

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w konkursie grantowym na realizację przez szkoły podstawowe, gimnazja lub szkoły ponadgimnazjalne wydarzenia szkolnego pod hasłem: My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy.

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu i organizacji wydarzenia szkolnego poświęconego popularyzacji największych polskich osiągnięć ekonomicznych i gospodarczych po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Pragniemy, aby innowacyjne rozwiązania, które przyczyniły się do gospodarczego rozwoju Polski, przejawy przedsiębiorczości, wynalazki i kluczowe inwestycje, o których musimy pamiętać, stały się źródłem inspirującej wiedzy dla młodego pokolenia. Dokonania ekonomiczne Polski z minionych 100 lat są jednocześnie doskonałą okazją do przygotowania niekonwencjonalnych, budzących zainteresowanie uczniów obchodów Święta Niepodległości w Państwa szkołach.

Spośród zgłoszonych propozycji NBP wybierze 100 projektów. Maksymalne zaangażowanie NBP w projekt to 5000 zł na realizację wytypowanego w konkursie wydarzenia szkolnego.

W konkursie mogą wziąć udział jednostki samorządu terytorialnego pierwszego i drugiego szczebla, tj. gminy, powiaty oraz miasta na prawach powiatu, na terenie których znajdują się szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne oraz osoby fizyczne i osoby prawne uprawnione do reprezentacji szkoły niepublicznej (szczegółowe informacje w Regulaminie Konkursu grantowego).

Prace konkursowe sporządzone na formularzu wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej można przesyłać do 5 lipca 2018 r., na adres e-mail: mlodziez@nbp.pl

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi we wrześniu 2018 r.

Informacji udziela: Oddział Okręgowy NBP, pani Izabela Pietrzak, tel. 605 030 540, e-mail: izabela.pietrzak@nbp.pl

więcej informacji oraz regulamin konkursu na stronie NBP .

16 maja 2018

„Do Hymnu” − konkurs pieśni patriotycznej dla szkół

Narodowe Centrum Kultury zaprasza szkoły podstawowe do udziału w ogólnopolskim konkursie pieśni patriotycznej, skierowanym do szkół podstawowych. Zgłoszenia można przesyłać do 31 maja 2018 r.

Zadanie konkursowe polega na grupowym wykonaniu „a cappella” przez co najmniej 50% wszystkich uczniów szkoły Hymnu Państwowego i dwóch wybranych polskich pieśni hymnicznych.

Szkoły zainteresowane przystąpieniem do konkursu zobowiązane są do wypełnienia zgłoszenia znajdującego się na stronie internetowej.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 20 listopada 2018 r. na stronie internetowej Narodowego Centrum Kultury pod adresem www.dohymnu.nck.pl.

Konkurs jest organizowany w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na lata 2017 − 2021. Celem przedsięwzięcia jest m.in. upowszechnienie pieśni patriotycznych wśród młodzieży szkolnej, poszerzanie wiedzy o historii Polski oraz zachęcenie do podejmowania rozmów na temat wartości i szacunku do symboli narodowych. Aktywny udział w ogólnopolskich obchodach 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości posłuży kształtowaniu poczucia wspólnoty obywatelskiej i przynależności narodowej pod hasłem „Niepodległej”.

Więcej informacji znajduje się na stronie Narodowego Centrum Kultury.

1 lutego 2018

Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego „Młodzi Wielkopolanie o patriotyzmie w XXI w.”

Sejmik Województwa Wielkopolskiego organizuje w roku 2018 Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego. Projekt zorganizowany zostanie na zasadach obowiązujących w 2017 r.

Tematem przewodnim tegorocznego projektu jest hasło: Młodzi Wielkopolanie o patriotyzmie w XXI wieku.

Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego (uczniowie klas 1-2 liceów ogólnokształcących oraz 1-3 techników).

Sesja Młodzieży przewidziana jest na III dekadę kwietnia br.

Załączniki

12 stycznia 2018

„Rok dla Niepodległej” – rok szkolny 2017/18

W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, Minister Anna Zalewska ogłosiła rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”.

Wszystkie szkoły i placówki oświatowe z województwa wielkopolskiego zachęcamy do świętowania tej wyjątkowej rocznicy oraz do przekazywania informacji na temat planowanych przedsięwzięć edukacyjnych.

Przedsięwzięcia można zgłaszać wyłącznie za pomocą formularza on-line. Informacje o najważniejszych planowanych inicjatywach będą publikowane na stronie internetowej Kuratorium.

12 stycznia 2018

Ogólnopolski Program „Niepodległa”

Program Wieloletni „Niepodległa” na lata 2017-2021 łączy różne inicjatywy organizowane z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Inspiracją dla wspólnego świętowania są wartości szczególnie ważne dla Polaków: wolność, poszanowanie godności i praw człowieka oraz solidarność.

Koordynatorem Programu Wieloletniego „Niepodległa” jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej niepodległa.