Kategoria: Rok dla Niepodległej

13 sierpnia 2018

XXII Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna

W dniach 3-7 października 2018 r. w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu odbędzie się XXII Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna. Wystawa organizowana jest dla uczczenia 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego i 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Zachęcamy do wzięcia udziału w wystawie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Polskiego Związku Filatelistów Okręg Wielkopolski.

18 czerwca 2018

Konkurs „Epizody z Powstania Wielkopolskiego w komiksie i plakacie”

W tym roku obchodzimy 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Ten zwycięski zryw niepodległościowy w sposób szczególny zapisał się w historii Polski, przyczyniając się do odrodzenia państwa po 123 latach niewoli. Należy podkreślić, jak istotne dla losów powstania było poświęcenie ludzi, którzy spontanicznie przyłączali się do walki zbrojnej. Przygotowując się do obchodów rocznicowych, wyrażamy głęboki szacunek dla ich patriotyzmu i żołnierskiej odwagi, starając się, aby data 27 grudnia 1918 roku została godnie upamiętniona.

Zapraszamy już dziś do wzięcia udziału w konkursie „Epizody z Powstania Wielkopolskiego w komiksie i plakacie” pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019.

Organizatorem konkursu jest Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Współorganizatorem jest Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu. Partnerami konkursu są: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości oraz Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu. Przedsięwzięcia towarzyszące konkursowi to warsztaty dla uczniów i nauczycieli.

 

Celem konkursu jest:

1) Przywrócenie pamięci o roli i znaczeniu Powstania Wielkopolskiego; poznawanie i dokumentowanie często trudnej i dramatycznej historii.

2) Poznanie i utrwalanie wartości patriotycznych narodu polskiego jako wartości aktualnych i pożądanych dla współczesnego społeczeństwa.

3) Poznawanie i dokumentowanie przebiegu Powstania Wielkopolskiego oraz osób zaangażowanych w walkę o niepodległość państwa polskiego.

4) Kształtowanie umiejętności poszukiwania i analizowania oraz krytycznego podejścia do zgromadzonych informacji zawartych w różnych źródłach.

5) Rozwijanie pasji badawczej, artystycznej uczniów.

6) Odkrywanie epizodów związanych z Powstaniem Wielkopolskim oraz przeniesienie ich na formę plakatu lub komiksu.

 

Szczegółowy harmonogram konkursu zamieszczony został w regulaminie.

Poniżej najważniejsze daty:

Do 13 lipca 2018 r. zgłaszanie udziału w konkursie i w warsztatach tworzenia komiksu lub plakatu poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego załączonego poniżej.

Wrzesień–połowa października 2018 r.: warsztaty z tworzenia komiksu lub plakatu w Muzeum Powstania Wielkopolskiego (Odwach) i MDK nr 3.

 

Zgłoszenia:

 

https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/53803,Konkurs-Epizody-z-Powstania-Wielkopolskiego-w-komiksie-i-plakacie-zgloszenia-do-.html

Zapraszamy serdecznie!

Załączniki

REGULAMIN KONKURSU
Data: 2018-06-25, rozmiar: 512 KB
PLAKAT
Data: 2018-06-25, rozmiar: 1 MB
16 maja 2018

„Do Hymnu” − konkurs pieśni patriotycznej dla szkół

Narodowe Centrum Kultury zaprasza szkoły podstawowe do udziału w ogólnopolskim konkursie pieśni patriotycznej, skierowanym do szkół podstawowych. Zgłoszenia można przesyłać do 31 maja 2018 r.

Zadanie konkursowe polega na grupowym wykonaniu „a cappella” przez co najmniej 50% wszystkich uczniów szkoły Hymnu Państwowego i dwóch wybranych polskich pieśni hymnicznych.

Szkoły zainteresowane przystąpieniem do konkursu zobowiązane są do wypełnienia zgłoszenia znajdującego się na stronie internetowej.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 20 listopada 2018 r. na stronie internetowej Narodowego Centrum Kultury pod adresem www.dohymnu.nck.pl.

Konkurs jest organizowany w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na lata 2017 − 2021. Celem przedsięwzięcia jest m.in. upowszechnienie pieśni patriotycznych wśród młodzieży szkolnej, poszerzanie wiedzy o historii Polski oraz zachęcenie do podejmowania rozmów na temat wartości i szacunku do symboli narodowych. Aktywny udział w ogólnopolskich obchodach 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości posłuży kształtowaniu poczucia wspólnoty obywatelskiej i przynależności narodowej pod hasłem „Niepodległej”.

Więcej informacji znajduje się na stronie Narodowego Centrum Kultury.

12 stycznia 2018

„Rok dla Niepodległej” – rok szkolny 2017/18

W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, Minister Anna Zalewska ogłosiła rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”.

Wszystkie szkoły i placówki oświatowe z województwa wielkopolskiego zachęcamy do świętowania tej wyjątkowej rocznicy oraz do przekazywania informacji na temat planowanych przedsięwzięć edukacyjnych.

Przedsięwzięcia można zgłaszać wyłącznie za pomocą formularza on-line. Informacje o najważniejszych planowanych inicjatywach będą publikowane na stronie internetowej Kuratorium.

12 stycznia 2018

Ogólnopolski Program „Niepodległa”

Program Wieloletni „Niepodległa” na lata 2017-2021 łączy różne inicjatywy organizowane z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Inspiracją dla wspólnego świętowania są wartości szczególnie ważne dla Polaków: wolność, poszanowanie godności i praw człowieka oraz solidarność.

Koordynatorem Programu Wieloletniego „Niepodległa” jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej niepodległa.