16 maja 2018

„Do Hymnu” − konkurs pieśni patriotycznej dla szkół

Narodowe Centrum Kultury zaprasza szkoły podstawowe do udziału w ogólnopolskim konkursie pieśni patriotycznej, skierowanym do szkół podstawowych. Zgłoszenia można przesyłać do 31 maja 2018 r.

Zadanie konkursowe polega na grupowym wykonaniu „a cappella” przez co najmniej 50% wszystkich uczniów szkoły Hymnu Państwowego i dwóch wybranych polskich pieśni hymnicznych.

Szkoły zainteresowane przystąpieniem do konkursu zobowiązane są do wypełnienia zgłoszenia znajdującego się na stronie internetowej.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 20 listopada 2018 r. na stronie internetowej Narodowego Centrum Kultury pod adresem www.dohymnu.nck.pl.

Konkurs jest organizowany w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na lata 2017 − 2021. Celem przedsięwzięcia jest m.in. upowszechnienie pieśni patriotycznych wśród młodzieży szkolnej, poszerzanie wiedzy o historii Polski oraz zachęcenie do podejmowania rozmów na temat wartości i szacunku do symboli narodowych. Aktywny udział w ogólnopolskich obchodach 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości posłuży kształtowaniu poczucia wspólnoty obywatelskiej i przynależności narodowej pod hasłem „Niepodległej”.

Więcej informacji znajduje się na stronie Narodowego Centrum Kultury.