30 stycznia 2017

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych – nowe SIO

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej.