3 kwietnia 2017

Spotkania z dyrektorami szkół w sprawie wdrażania nowych podstaw programowych – marzec 2017

Z inicjatywy Wielkopolskiego Kuratora Oświaty we współpracy z publicznymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli odbyło się pięć  konferencji w Poznaniu, Pile, Kaliszu, Koninie oraz Lesznie dotyczące wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Wicekurator Oświaty  Zbigniew Talaga przedstawił założenia, strukturę podstaw programowych z roku 1999, 2009 i 2017; podkreślił znaczenie podstawy programowej w aspekcie kształtowania kompetencji uczniów oraz zadań stojących przed nauczycielami i dyrektorami.

Nauczyciele konsultanci ośrodków doskonalenia nauczycieli omówili założenia i konstrukcję podstawy programowej, która będzie obowiązywała w szkołach od 1 września 2017 r. Przedstawili zadania stojące przed nauczycielami przy planowaniu pracy z uczniami na podstawie nowej podstawy programowej oraz najważniejsze zmiany w podstawie; rolę i działania biblioteki pedagogicznej. Podczas spotkań zaprezentowano model organizacji doskonalenia nauczycieli. Zaprezentowano również formy wsparcia, które będą realizowane do 1.09.2017 r. zarówno przez kuratorium, jak i publiczne ośrodki doskonalenia nauczycieli (szkolenia, spotkania z wizytatorami, sieci współdziałania oraz liczne konferencje tematyczne i problemowe).