9 maja 2017

Szkolenia w ramach grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – wdrażanie nowej podstawy programowej

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
przedszkoli i szkół podstawowych
województwa wielkopolskiego

Zapraszamy na szkolenia w ramach grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, które odbędą się w terminie od 13 maja 2017 r. do 29 czerwca 2017 roku.

Celem szkoleń jest przygotowanie nauczycieli do wdrażania nowej podstawy programowej oraz podniesienia ich kompetencji w tym zakresie zgodnie z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. Przeszkoleni nauczyciele mogą pełnić funkcję koordynatora ds. wdrażania nowej podstawy programowej w przedszkolu/szkole.

W każdej z czterech wymienionych grup szkoleniowych powinien wziąć udział co najmniej jeden nauczyciel z danego przedszkola/szkoły podstawowej. Jeśli w strukturze szkoły/zespołu znajdują się oddziały przedszkolne bądź przedszkola należy skierować na szkolenie dodatkowo jednego nauczyciela wychowania przedszkolnego, który będzie uczestniczył w grupie szkoleniowej realizującej temat określony w pkt. 2 załączonej tabeli.

Jeśli organizatorzy szkoleń wyrażą zgodę, mogą Państwo skierować na szkolenia dodatkowych nauczycieli.

Szczegółowe harmonogramy znajdują się na stronach internetowych placówek doskonalenia nauczycieli.

Załączniki