19 maja 2017

Szkolenie „Wykorzystanie modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych”

Szanowni Państwo,
pracownicy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych
województwa wielkopolskiego

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych do udziału w dwudniowym szkoleniu dotyczącym wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w ramach realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. szkolenia oraz trybu i warunków zgłoszeń zawierają zamieszczone w załącznikach Ogłoszenie, Formularz zgłoszeniowy oraz Oświadczenie uczestnika projektu. Prosimy o zapoznanie się ze wskazanymi dokumentami.

Osoby zainteresowane prosimy o  przesyłanie swoich ofert za pomocą poczty elektronicznej na adres: kancelaria@ko.poznan.pl,  w temacie wiadomości prosimy o wpisanie rekrutacja_szkolenia_pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Osoby do kontaktu: Mirosława Abreu Diaz, Adela Łabuzińska

Zgłoszenie uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęło na ww. adres do dnia 31 lipca 2017 r.

Załączniki

Ogłoszenie
Data: 2017-05-19, rozmiar: 92 KB
Oświadczenie
Data: 2017-05-19, rozmiar: 100 KB
Formularz zgłoszeniowy
Data: 2017-05-19, rozmiar: 159 KB