Kategoria: Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli

22 listopada 2018

Zmiana wysokości opłaty akredytacyjnej od 7 listopada 2018 roku

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2029) wysokość opłaty akredytacyjnej od 7 listopada 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wynosi 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Zgodnie z § 13 ust. 1 ww. […]