Kategoria: Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli

3 stycznia 2018

Wysokość opłaty akredytacyjnej obowiązującej w 2018 roku

Placówka doskonalenia nauczycieli ubiegająca się o akredytację, z wyjątkiem placówki, która całość kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzi nieodpłatnie, wnosi opłatę w wysokości 1 015 zł (słownie: jeden tysiąc piętnaście złotych) na rachunek bankowy: Kuratorium Oświaty w Poznaniu NBP O/O Poznań 42 1010 1469 0008 5322 3100 0000 Opłata nie podlega zwrotowi od chwili złożenia […]

6 lutego 2017

Informacje podstawowe dotyczące przyznawania akredytacji

Załączniki Zasady przyznawania akredytacji placówkom doskonalenia nauczycieli Data: 2017-03-14, rozmiar: 224 KB Załącznik 3 – ustanowienie obserwatora Data: 2017-02-06, rozmiar: 33 KB Załącznik 2 – własna ocena działalności placówki doskonalenia Data: 2017-02-06, rozmiar: 62 KB Załącznik 1 – wniosek o przyznanie akredytacji Data: 2017-02-06, rozmiar: 33 KB Pobierz wszystkie pliki