10 czerwca 2019

Rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli