Kategoria: Akredytacja placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne

21 grudnia 2018

Wysokość opłaty akredytacyjnej obowiązującej od 1 stycznia do 31 sierpnia 2019 roku

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych  (Dz. U. Nr 227, poz. 2247) placówka i ośrodek prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych ubiegający się o akredytację, z wyjątkiem placówki, która całość kształcenia prowadzi nieodpłatnie, […]

6 lutego 2017

Akredytacja a prawo zwolnienia od podatku

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów Nr DD3/033/10/KDJ/08/173 z dnia 30 kwietnia 2008 r. posiadanie lub nieposiadanie przez organizatora szkolenia akredytacji kuratora nie ma wpływu na prawo zwolnienia od podatku świadczeń przyznawanych pracownikowi na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego. Tekst interpretacji znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów.