21 lutego 2018

Prognoza awansu zawodowego nauczycieli w 2018 roku

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie
województwa wielkopolskiego

zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji o liczbie nauczycieli, którzy planują złożyć w roku 2018 wniosek o wszczęcie postępowania o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Informacje te są niezbędne do zaplanowania prac komisji kwalifikacyjnych.

Formularz on-line znajdujący się pod adresem: awans.prognoza.ko.poznan.pl  należy wypełnić do  7 marca 2018 r., następnie wydrukować i przesłać na adres:

Kuratorium Oświaty w Poznaniu: Kościuszki 93, 61-716 Poznań z dopiskiem na kopercie: Prognoza awansu zawodowego nauczycieli w 2018 r.

Sprawę prowadzi:
Zofia Nowak, specjalista Wydziału do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół, tel. 780 386 046

Załączniki