26 lutego 2019

Prognoza awansu zawodowego nauczycieli w 2019

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie
województwa wielkopolskiego

Wielkopolski Kurator Oświaty zwraca się z prośbą o przekazanie informacji o liczbie nauczycieli, którzy planują złożyć w roku 2019 wniosek o wszczęcie postępowania o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Formularz on-line znajdujący się pod adresem: awans.prognoza.ko.poznan.pl  należy wypełnić do  20 marca 2019 r., następnie wydrukować i przesłać na adres:

Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań z dopiskiem na kopercie: Prognoza awansu zawodowego nauczycieli w 2019 r.

Informacje te są niezbędne do zaplanowania prac komisji kwalifikacyjnych.

Wielkopolski Kurator Oświaty
Elżbieta Leszczyńska

 

Sprawę prowadzi:
Zofia Nowak
specjalista
Wydział do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Pl. Wolności 18 61-739 Poznań
tel. 780 386 046