27 maja 2019

Procedura stosowana w postępowaniu kwalifikacyjnym o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego wg stanu prawnego na dzień 17 maja 2019

Formularz karty informacyjnej i wniosku o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Załączniki