20 grudnia 2019

Odbiór decyzji Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – postępowania kwalifikacyjne w Koninie

Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Koninie uprzejmie informuje, że od dnia 23 grudnia 2019 r. można odbierać Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Powyższy Akt może odebrać Wnioskodawca lub osoba upoważniona przez niego pisemnie w siedzibie Delegatury w Koninie, ul. Św. M. Kolbe 3, w pokoju 223 w godzinach od 8.00 do 14.00.

Dnia 24 oraz 31 grudnia 2019 r. odbiór Aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego wyłącznie do godziny 12.00.

Informuję, że w dniu 27 grudnia 2019 r. Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Koninie będzie nieczynna.

Jednocześnie przypominam, że zaświadczenie wydane przez komisję kwalifikacyjną nie poświadcza uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, a tym samym nie stanowi podstawy do zmiany wysokości wynagrodzenia.