28 maja 2020

Procedura stosowana w postępowaniu kwalifikacyjnym o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Z uwagi na sytuację zagrożenia epidemicznego, wizyta klientów w urzędzie w celu złożenia wniosku o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela odbywa się wyłącznie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia.

Sekretariat Wydziału ds. Nauczycieli i Sieci Szkół – tel. 61 670 40 86
Delegatura w Kaliszu – tel. 62 723 20 33, 780 386 009
Delegatura w Koninie – tel. 63 220 51 01, 780 386 011
Delegatura w Lesznie –  tel. 65 614 11 00, 780 386 010
Delegatura w Pile – tel. 67 344 10 33, 780 386 008

Uprzejmie prosimy o dochowanie szczególnej staranności przy sporządzaniu dokumentacji, gdyż z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu urzędu dokumentacja załączona do wniosku nie będzie analizowana na bieżąco, a uzupełnienie braków formalnych będzie możliwe wyłącznie w drodze korespondencyjnej, po jednokrotnym wezwaniu, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Formularz karty informacyjnej i wniosku o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Załączniki