3 grudnia 2021

Odbiór decyzji Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – postępowania kwalifikacyjne w Pile

Uprzejmie informujemy, że  od dnia 6 grudnia 2021 roku można odbierać Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Powyższy Akt może odebrać Wnioskodawca lub osoba upoważniona przez niego pisemnie w siedzibie Delegatury w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, w pokoju 45 w godzinach od 9.00 do 14.00.

Uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa w celu zminimalizowania ryzyka zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 poprzez zasłanianie ust i nosa maseczką.

Jednocześnie przypominamy, że zaświadczenie wydane przez komisję kwalifikacyjną nie poświadcza uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, a tym samym nie stanowi podstawy do zmiany wysokości wynagrodzenia.