Kategoria: Doskonalenie zawodowe nauczycieli

19 października 2018

Szkolenia w ramach grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – CDN w Lesznie

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Kuratorium Oświaty w Poznaniu informuje, że postępowanie w ramach Grantów edukacyjnych Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w 2018 r. pn.: Warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły II stopnia z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, wygrało Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15, 64-100 […]

19 października 2018

Szkolenia w ramach grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – MODN w Koninie

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Kuratorium Oświaty w Poznaniu informuje, że postępowanie w ramach Grantów edukacyjnych Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w 2018 r. pn.: Warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły II stopnia z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, historii, wiedzy o społeczeństwie i etyki z uwzględnieniem kształcenia kompetencji kluczowych, […]

29 grudnia 2017

Granty edukacyjne Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – 2018

Podstawa prawna Art. 51 ust. 1 pkt 6 ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego […]

28 listopada 2017

Zgody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na prowadzenie kursów kwalifikacyjnych przez placówki doskonalenia nauczycieli

Załączniki Zał. nr 5 – Sprawozdanie merytoryczne z realizacji kursu kwalifikacyjnego Data: 2017-12-01, rozmiar: 15 KB Kursy kwalifikacyjne organizowane przez placówki doskonalenia nauczycieli – podstawa prawna Data: 2017-12-01, rozmiar: 19 KB Zał. nr 4 – Warunki lokalowe, wyposażenie oraz inne informacje Data: 2017-12-01, rozmiar: 15 KB Wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego Data: […]