Kategoria: Doskonalenie zawodowe nauczycieli

29 grudnia 2017

Granty edukacyjne Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – 2018

Podstawa prawna Art. 51 ust. 1 pkt 6 ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego […]

28 listopada 2017

Zgody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na prowadzenie kursów kwalifikacyjnych przez placówki doskonalenia nauczycieli

Załączniki Zał. nr 5 – Sprawozdanie merytoryczne z realizacji kursu kwalifikacyjnego Data: 2017-12-01, rozmiar: 15 KB Zał. nr 4 – Warunki lokalowe, wyposażenie oraz inne informacje Data: 2017-12-01, rozmiar: 15 KB Wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego Data: 2017-12-01, rozmiar: 17 KB Zał. nr 1 – Szczegółowy plan kurus kwalifikacyjnego Data: 2017-12-01, rozmiar: […]