13 listopada 2017

Granty Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele
wszystkich typów szkół i przedszkoli
województwa wielkopolskiego

Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i przedszkoli województwa wielkopolskiego do udziału w szkoleniach, warsztatach i seminariach  organizowanych w ramach Grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Celem przedmiotowych szkoleń jest doskonalenie kompetencji nauczycieli zgodnie z priorytetami Ministra Edukacji Narodowej, wnioskami wynikającymi z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz diagnozą potrzeb dyrektorów i nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego.

Zachęcamy Państwa, Nauczycieli i Dyrektorów, do udziału w proponowanych szkoleniach.

Załączniki