25 stycznia 2017

Rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki.