25 stycznia 2017

Zmiana do Rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki.