10 sierpnia 2017

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dotyczący nagród dla nauczycieli w 2017 roku oraz w sprawie wykazu kandydatów do przyznania nagrody Ministra Edukacji Narodowej

 

Uprzejmie informuję, że Wielkopolski Kurator Oświaty po zapoznaniu się z opiniami Komisji powołanych w celu wyłonienia kandydatów do przyznania nauczycielom nagród w 2017 roku zdecydował o przekazaniu Ministrowi Edukacji Narodowej wykazu kandydatów do przyznania nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz o przyznaniu nagród Wielkopolskiego Kuratora Oświaty:

 

1)  lista kandydatów do przyznania nagrody Ministra Edukacji Narodowej

2)  nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty przyznane w 2017 roku

 

 

wz. Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

/-/ Krzysztof Jakub Błaszczyk

Wicekurator Oświaty