19 września 2019

Nagrody dla nauczycieli oraz wykaz kandydatów do przyznania nagrody Ministra Edukacji Narodowej – 2019

Uprzejmie informuję, że Wielkopolski Kurator Oświaty po zapoznaniu się z opiniami Komisji powołanych w celu wyłonienia kandydatów do przyznania nauczycielom nagród w 2019 roku zdecydował o przekazaniu Ministrowi Edukacji Narodowej wykazu kandydatów do przyznania nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz o przyznaniu nagród Wielkopolskiego Kuratora Oświaty:

  • Lista przyznanych nagród Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w 2019 roku
  • Lista kandydatów do przyznania nagrody Ministra Edukacji Narodowej w 2019 roku

 

Wielkopolski Kurator Oświaty
/-/ Elżbieta Leszczyńska

 

Jednocześnie informuję, że skierowanie przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty  wniosków do Ministra Edukacji Narodowej nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody.

Zgodnie z procedurą przyjętą przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty komunikat dotyczący rozstrzygnięcia właściwego organu w sprawie  zostanie opublikowany na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu niezwłocznie po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Załączniki