4 października 2021

Wykaz osób, które otrzymały odznaczenia państwowe i resortowe, a także nagrodę Ministra Edukacji i Nauki oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – rok szkolny 2021/2022

W załącznikach 1-5 zamieszczamy wykazy osób z woj. wielkopolskiego, które otrzymały odznaczenia państwowe i resortowe (krzyże zasługi, medale za długoletnią służbę, medale Komisji Edukacji Narodowej) oraz nagrodę Ministra Edukacji i Nauki i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2021/2022.

Załączniki

Zał. nr 1. Krzyż Zasługi
Data: 2021-10-08, rozmiar: 15 KB
Zał. nr 2. Medal za Długoletnią Służbę
Data: 2021-10-04, rozmiar: 18 KB
Zał. nr 3. Medal KEN
Data: 2021-10-07, rozmiar: 17 KB
Zał. nr 4. Nagroda MEiN
Data: 2021-10-05, rozmiar: 15 KB
Zał. nr 5. Nagroda WKO
Data: 2021-10-18, rozmiar: 124 KB