21 grudnia 2017

Powierzenie stanowiska dyrektora, w sytuacji gdy do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata

Załączniki