23 marca 2018

Opiniowanie arkuszy organizacji szkół, przedszkoli i placówek – rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
oraz osoby prowadzące publiczne szkoły, przedszkola i placówki
województwa wielkopolskiego

Wielkopolski Kurator Oświaty na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) informuje, że wzorem ubiegłego roku wydruk wypełnionego formularza on-line opieczętowany i podpisany przez upoważnionego przedstawiciela organu prowadzącego stanowi wniosek do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii w sprawie arkusza organizacji publicznej szkoły, przedszkola lub placówki na rok szkolny 2018/2019.

Wniosek wraz z jednym egzemplarzem arkusza organizacji przedszkola, szkoły, placówki w części dotyczącej zakresu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny należy dostarczyć, zgodnie z podziałem terytorialnym, do siedziby Kuratorium Oświaty w Poznaniu lub Delegatury Kuratorium, odpowiednio na adresy wskazane w niżej zamieszczonej tabeli.

L.p. Powiat objęty nadzorem pedagogicznym przez wydział/delegaturę Kuratorium Oświaty w Poznaniu Adres siedziby wydziału/delegatury
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
1 gnieźnieński, międzychodzki, obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śremski, wrzesiński oraz miasto Poznań Wydział Nadzoru Pedagogicznego
ul. Kościuszki 93
61-716 Poznań
2 jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski oraz miasto Kalisz Delegatura w Kaliszu
ul. Kolegialna 4
62-800 Kalisz
3 kolski, koniński, słupecki, turecki oraz miasto Konin Delegatura w Koninie
ul. Św. Maksymiliana Kolbe 3
62-510 Konin
4 gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, nowotomyski, rawicki, wolsztyński oraz miasto Leszno Delegatura w Lesznie
Pl. Kościuszki 4
64-100 Leszno
5 chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wągrowiecki, złotowski Delegatura w Pile
ul. Dzieci Polskich 26
64-920 Piła

Załączniki